https://www.youtube.com/watch?v=tM7Ttg1FbMQ

Added by on 2015-12-04

Có đôi khi kính xuyên thấu làm con người ta không giữ được bình tĩnh và trụy tim trong phút chốc.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published.