Added by on 2017-02-06

Camera giấu kín: Người đàn ông với xấp báo trên tay, lân la đến chỗ những vị khách đang uống cà phê mời chào. Nhưng mục đích chính của anh ta không phải là bán báo, mà chỉ lợi dụng việc này để tìm sơ hở sẽ ăn cắp những đồ dùng có giá trị. Nếu như tình cờ trên đường chứng kiến những kẻ như thế, bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published.